Actualiteiten September 2018

Prinsjesdag
Een selectie van de voorgestelde maatregelen op Prinsjesdag 2018 voor 2019, deze moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede en de Eerste kamer.
 
Op weg naar een aangepast belastingstelsel vanaf 2021
Op dit moment zijn er vier belastingschijven en daarvan blijven er vanaf 2021 nog twee over. Voor inkomens onder de € 68.507 geldt dan het basistarief van 37,05% en inkomens boven die grens geldt het toptarief van 49,5%.
Vanaf 2019 wordt jaarlijks stapsgewijs naar de ombouw van het belastingstelsel toe gewerkt. Zo worden de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de jonggehandicaptenkorting en de ouderenkorting verhoogd.
 
Vervoermiddelen van de zaak
Op dit moment gelden er twee bijtellingspercentages voor de auto van de zaak bij aanschaf van een nieuwe auto: 4% voor een volledig elektrische auto en 22% voor alle overige auto’s.
Vanaf 1 januari 2019 gaat de bijtelling van 22% óók gelden voor elektrische auto’s met een catalogusprijs van meer dan € 50.000. De bijtelling van 4% blijft van toepassing tot
€ 50.000 en alles wat daarboven komt wordt belast met 22%. De lage bijtelling geldt voor 60 maanden. Vanaf 2021 wordt de bijtelling over volledig elektrische auto’s met 22% gelijk aan alle overige auto’s.
Wist u dat ook voor de fiets van de zaak een bijtelling van toepassing is? De nu geldende ingewikkelde regels worden vanaf 1 januari 2020 vereenvoudigd. De bijtelling voor een fiets van de zaak is vanaf dat moment 7% van de waarde van de fiets. Dit geldt voor ondernemers en werknemers.
 
Kleine ondernemersregeling (KOR) vanaf 2020
De KOR houdt op dit moment in dat als er op jaarbasis per saldo niet meer dan € 1.345 btw afgedragen hoeft e worden dit wordt kwijtgescholden. Tussen de € 1.345 en € 1.883 is er een overgangsregeling van toepassing en boven de € 1.884 moet alle btw afgedragen worden. Vanaf 1 januari 2020 gaat dit veranderen. Als een ondernemer jaarlijks onder de omzetgrens van € 20.000 blijft dan kan er vanaf 1 januari 2020 gekozen worden voor een vrijstelling van btw. Dit betekent geen btw in rekening brengen en dat vermelden op facturen aan afnemers, geen btw aangifte doen en minder administratieve verplichtingen. Hier staat tegenover dat door andere ondernemers in rekening gebrachte btw ook niet terug gevraagd kan worden! De regeling geldt alléén voor in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten. Nieuw is dat de KOR óók gaat gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en BV’s.
 
Aanpassing belastingen voor rechtspersonen (bijvoorbeeld een BV)
Over de gemaakte winst is vennootschapsbelasting verschuldigd. Voor het winstdeel t/m € 200.000 wordt het huidige tarief van 20% vanaf 2019 jaarlijks stapsgewijs afgebouwd naar 16% in 2021. Voor het winstdeel vanaf € 200.000 wordt het huidige tarief van 25% vanaf 2019 eveneens jaarlijks afgebouwd naar 22,25% in 2021.
Verliezen kunnen nu nog voorwaarts worden verrekend met winsten in de komende 9 jaren. Vanaf 2019 wordt deze termijn ingekort tot 6 jaren. Een verlies in 2018 kan dus nog tot 2027 verrekend worden en een verlies in 2019 kan tot 2025 verrekend worden.
Als een onderneming een winstuitkering (dividend) doet aan haar aandeelhouders dan is hierover op dit moment dividendbelasting verschuldigd van 25%. Nederlandse aandeelhouders kunnen deze belasting verrekenen met de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een gedeelte van aandeelhouders in het buitenland kunnen dit niet. Om dit verschil op te heffen (lees: Nederland aantrekkelijk houden voor buitenlandse ondernemingen) wordt de dividendbelasting vanaf 2020 afgeschaft.
 
Aanpassing afschrijvingsregels gebouwen voor rechtspersonen
Rechtspersonen mogen op dit moment gebouwen in eigen gebruik afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. Vanaf 2019 wordt dit aangepast en mag er nog tot 100% van de WOZ-waarde worden afgeschreven.
 
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
In de WAB zijn o.a. veranderingen in het ontslagrecht, de transitievergoeding, flexibele arbeid en de WW geregeld. Zo krijgen werknemers weer na drie jaar recht op een vast contract (nu na twee jaar), er is eerder recht op de transitievergoeding, proeftijden worden in sommige gevallen langer en oproepkrachten en payrollmedewerkers krijgen meer rechten. Werkgevers gaan een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract dan voor werknemers met een vast contract.
 
Komt er voor november 2018 een akkoord over een nieuw pensioenstelsel?
Al in het regeerakkoord van 2017 werd een belangrijke wijziging in het pensioenstelsel aangekondigd. In plaats van de huidige “doorsneesystematiek” zou elke deelnemer zijn eigen individuele pensioenpotje moeten krijgen, het persoonlijk pensioenvermogen. Gepensioneerden die langer leven dan gemiddeld zullen hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden. Dit wordt opgevangen met een collectieve buffer die wordt gevormd door overrendement. Na veel overleg tussen de diverse partijen is er helaas nog geen definitief akkoord bereikt voor Prinsjesdag 2018. Als dit wel lukt voor eind oktober 2018 dan zou er nog iets gedaan kunnen worden aan een mogelijke verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2024 en regels voor pensioenverlaging in 2019.
 
Langer kraamverlof partner vanaf 2019
In de wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) wordt geregeld dat werknemers langer verlof op kunnen nemen na de bevalling van hun partner. Vanaf 1 januari 2019 wordt het verlof uitgebreid van 2 dagen naar 5 dagen. In deze periode wordt het volledige loon van de werknemer doorbetaald door de werkgever. Vanaf 1 juli 2020 komt daar nog het aanvullend verlof bij. Dit duurt maximaal 5 weken. Dan ontvangt de werknemer 70% van zijn (maximum)dagloon via het UWV. Alle genoemde gegevens gelden voor werknemers die fulltime werken; voor werknemers die parttime werken gelden de gegevens naar rato.
 
Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd
Vrijwilligerswerk is van groot maatschappelijk belang. Daarom gaat vanaf 1 januari 2019 de onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog. Het maandbedrag gaat van € 150 naar € 170 en het jaarbedrag gaat van € 1.500 naar € 1.700.
 
Meer lezen over Prinsjesdag 2018?
Zie hier de Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019.
 
 
iDIN als alternatief voor DigiD maakt inloggen efficiënter
Klanten van een aantal banken waaronder Rabobank, ING en Triodos kunnen voortaan via hun bankapp inloggen bij instellingen zoals de Belastingdienst of hun gemeente. Het nieuwe inlogsysteem iDIN is een alternatief voor DigiD. De gebruiker moet zelf nadrukkelijk toestemming geven welke informatie doorgegeven mag worden. Banken ontvangen geen informatie over het iDIN-gebruik van hun klanten.
Lees verder
 
 
Wilt u deze informatie via de mail ontvangen?
Aanmelden kan via onze website.
 
Onder het kopje “overige nieuwsberichten” onderaan deze pagina kunt u ook al onze vorige publicaties teruglezen.

 
Disclaimer
Hoewel wij ernaar streven om correctie en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.


< terug